سردخانه اباذر

مدیریت: جناب آقای مهدی نصر اصفهانی

تلفن شرکت اباذر: ۰۳۱۳۳۶۹۰۲۲۰

 

 

سردخانه ۶۰۰۰تنی اباذر واقع در شهرستان اصفهان میباشد.همکاری مداوم با این شرکت از افتخارات بزرگ من است.

زمینه های همکاری: ازریابی کیفی میوه جات سیب، به، کیوی و…

کنترل قارچ و افزایش عمر نگهداری میوه جات با تکنولوژی ازن

کنترل دمایی و رطوبتی سالن های نگهداری با دیتا لاگر TFA