سردخانه دنا

مدیریت: جناب قائم مقامی

آدرس :شهرضا.جنب میدان میوه و تره بار

نوع همکاری: تعمیر و نگهداری تاسیسات و کنترل دما و رطوبت جهت نگهداری سیب و سیب زمینی