سردخانه تینا شهرضا

مدیریت: جناب آقای مهندس امین علوی

آدرس: شهرک صنعتی رازی شهرضا  سردخانه دومداره تینا

خدمات: کنترل قارچ انار با سیستم ازن.سیستم سورتینگ سیب زمینی