بهترین دمای نگهداری گلابی در سردخانه از منفی یک درجه سانتی گراد تا ۰/۵ درجه سانتی گراد می­باشد(استاندارد ملی به شماره ۱۱۸۵). رطوبت پیشنهادی ۹۰ درصد است ولی درصورتی که مدت نگهداری زیر یک ماه باشد و بار مشکوک به آسیب قارچی باشد می­توان رطوبت را روی ۸۰ درصد تنظیم نمود. گلابی به حضور اتیلن بسیار حساس می­باشد و تیمار گلابی با ۱۰۰ پی پی ام گاز اتیلن برای یک تا دو روز باعث رسیده شدن آن می­گردد. زمان صحیح چیدن گلابی از درخت وقتی است که از لحاظ فیزیولوژیکی رسیده ولی عطر وطعم کافی جهت مصرف را ندارد. این مرحله شروع منحنی شروع فرازگرای میوه است(Galvis et al., 2004). ارقام مختلف گلابی دارای زمان خاصی برای چیدن هستند به طور مثال رقم شاه میوه اگر خیلی رسیده چیده شود دچار عارضه قهوه ای شدن داخلی و رقم درگزی در صورت چیده شدن در زمان نامناسب دچار عارضه اسکالد سطحی می­گردد(Sherafatian.1994). جهت شناخت روند سرد شدن گلابی در سالن صفر درجه سانتی­گراد، با ابعاد مختلف و دمای ورودی ناهمسان، الگوی زیررا ترسیم شده است. فارغ از بحث ابعاد گلابی و میزان رسیدگی بار و بریکس که به طور حتم به یقین شاخص‌های مهمی در معیار سرد شدن بار در سردخانه می­باشند، الگوی نموداری دما وزمان برای نمونه‌های اندازه گیری شده به شکل زیر است. می­توان نتیجه گیری کرد که در هر ساعت نگهداری در سالن صفر درجه سانتی گراد، دمای مرکز گلابی به نصف کاهش می­یابد. سه نمونه از آن در نمودار زیر نمایان می‌باشد.

قهوه ای شدن داخل گلابی:

این عارضه همراه نرم شدن و قهوه ای شدن اطراف دانه‌های گلابی و وسط آن می­باشد. شروع و پیشرفت این عارضه همراه با ایجاد بوی نامطبوع استالدئید می­باشد. جهت جلوگیری از آن پیشنهاد می­گردد میوه خیلی رسیده به سردخانه وارد نشود و سایر گلابی‌ها که به سردخانه وارد می­شوند سریعا سرد شوند. مدت زمان زیاد نگهداری نیز بسته به نوع گلابی باعث این نوع تخریب می­گردد. طبق تحقیقات ویلز و همکاران محلول پاشی کلسیم کلراید تا ۴۰ درصد رسیدن میوه و به دنبال آن قهوه ای شدن داخلی و حتی اسکالد را به تعویق بیندازد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *