هلو جزء میوه‌های فرازگرا هستند. بدین گونه که بعد از برداشت فرایند رسیدن را طی می­کند. رسیدن هلو همراه با کاهش اسیدیته، افزایش قند و تولید اتیلن است. باید دقت کرد برداشت محصول با شرایط ماده جامد محلول ۱۱ تا ۱۲ درصد و میزان سفتی بافت ۱۳تا۱۴نیوتن باشد. این میوه با این شرایط توانایی ماندگاری تا یک ماه در شرایط بهینه ی سردخانه را دارد. جمع آوری میوه باید در شرایط بهداشتی انجام گیرد ومرحله سورتینگ حتما باید در باغ انجام گردد و میوه سالم به سردخانه آورده شود.

هنگام انتقال هلو و شلیل به سردخانه باید به سرعت دما به زیر ۱۰ درجه سانتی گراد برسد.که هم می­توان از روش هیدروکولینگ و هم از کولر‌های آبی پر قدرت استفاده کرد.

دمای نگهداری هلو و شلیل بین صفر تا نیم درجه سانتی گراد و رطوبت ۹۰ الی ۹۵ درصد باشد(استاندارد ملی به شماره ۱۳۶۹).کاهش رطوبت درحد ۵ درصد تاثیر تخریبی قابل مشاهده ای ندارد و گاها با توجه به کیفیت میوه و آلودگی‌های روی آن باید رطوبت دهی را کم تر( در حد ۵درصد) انجام دهیم. هلو و شلیل به شدت به اتیلن حساس هستندو باید تهویه مناسب بگونه ای که گاز‌های تولیدی خارج شود و رطوبت سالن پایین نیاید انجام شود.

نرخ تولید دی اکسید کربن و اتیلن طی نگهداری در دمای متفاوت:

Temperature ۰ ۱۰ ۲۰
ml CO2/kg.hr ۲-۳ ۸-۱۲ ۳۲-۵۵

 

 

 

Temperature ۰ ۱۰ ۲۰
µl C2H2kg.hr <0/01-5 ۰/۰۵-۵۰ ۰/۱-۱۶۰

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *