بلوغ در زمان برداشت، یک عامل حیاتی برای عطرو طعم انبه است. انبه ای که به صورت نابالغ برداشت گردد به طور معمول مورد رضایت مصرف کنندگان نخواهند بود. یک انبه طی فرایند رسیدن خودبخودی در نهایت نرم تر می شود اما طعم و مزه بهبود نمی یابد و پذیرش مصرف کننده نیز بهبود نمی یابد.  در هنگام برداشت، انبه سرشار از نشاسته و اسید است و ماده جامد محلول کمی دارد.

قندها و مواد جامد محلول در طول رسیدن، افزایش وسفتی انبه، اسیدیته و نشاسته کاهش می یابد.در حالی که قند میوه افزایش می یابد. رنگ گوشت داخلی از زرد کم رنگ به رنگ زرد طلایی و پررنگ  در می آید.این موضوع برای پوست انبه صدق نمی کند وهمه واریته ها در طول رسیدن تغییرات رنگ پوست را نشان نمی دهند.

مدیریت دماورطوبت طی نگهداری:

مدیریت دما به عنوان سرمایش بسیار مهم استآسیب سرمایی یکی از شایع ترین مشکلاتی است که در انبه یافت می شود.در سطح خرده فروشی تغییر رنگ به صورت لکه های قهوه ای و خاکستری مانند ممکن است نشان دهنده آسیب سرد باشد. اینشرایط ممکن است در فرآیند رسیدن تداخل داشته باشد و در نتیجه طی فرایند رسانیدن انبه با محلول اتیکس دچار غیر یکنواختی رنگ و طعم در داخل و بیرون انبه می گرددبرای جلوگیری از آسیب سرما، انبه را نباید ۱۰-۱۲ درجه سانتیگراد بسته به نوع واریته  آن نگهداری کرد.پتانسیل نگهداری پس از برداشت در این دما می تواند ۲ تا ۴ هفته بسته به رقم، بلوغ و مرحله رسیدگی باشد.تحقیقات شاکری و همکاران آستانه آسیب احتمالی آسیب سرمایی را برای چهار هفته نگهداری شناسایی کرده استقرار گرفتن در  دمای کمتر از ۲/۱۲ برای دو هفته یا بیشترانبه های بالغ/نارس برای واریته های آتالفو و کنت خطر ناک است چون واریته های حساس تری هستند و واریته کیت و تامی اتکینز را به طور کلی می توان تا ۱۰ درجه سانتیگراد خنک کرد.لازم به ذکر است هر چه انبه نارس تر باشد حساسیت به آسیب سرمایی بیشتر می گردد. رطوبت مورد نیاز برای نگهداری و رنگ آوری ۹۰ درصد پیشنهاد می گردد. و بهترین دما نیز بسته به واریته و میزان رسیدگی میوه از ۲/۱۲ الی ۱۵ درجه سانتی گراد پیشنهاد می گردد.

پروتکل رسیدن برای انبه با محبوب اتیکس و دستگاه اتیلن ژنراتور فلیک:

اگر میوه به زمان برداشت رسیده یا فراتر از آن رسیده باشد، باید در فروشگاه ها توزیع شود زمان برداشت  توصیه شده بر اساس  سفتی میوه ۶ تا ۸ پوند است. اما هر کنترل کننده باید زمان ایده آل چیدن خود را تعیین کند.به هر حال در صورت نیاز به رنگ آوری و رسانیدن انبه، باید بار انبه به سالن ۲۰ الی ۲۲ درجه انتقال یابد وبعد از ثبات دمایی بار، دستگاه روی حالت ۲۴ ساعته ۱۰۰ پی پی ام تنظیم گردد. دقت گردد درصورت بالا رفتن سطح اتیلن به ۱۵۰ پی پی ام و سطح دی اکسید کربن ۱ درصد باید دریچه تهویه به مدت یک ربع تا ۴۵ دقیقه باز گردد و دوباره کنترل گردد که سطح این دو گاز پایین آمده باشد. زمان رسیدن کاملا بسته به نوع واریته، دمای مورد نظر، روش رنگ آوری، نوع مایع و دستگاه بستگی دارد. به طور کلی برای انبه زمان ۳ الی ۹ روز پیش بینی می گردد. دستگاه اتیلن ژنراتورهای ساخت داخل کشور این زمان را به ۸ الی ۹ روز و دستگاه و مایع های مخصوص برند فلیک  حدودا ۵ الی ۶ روز به انجام می رساند.دونوع فرایند رنگ آوری برای انبه قابل انجام است، روش سنتی و روش های اجباری

۱-روش سنتی: در این روش بار ها در سالن به صورت زنبوری و لانه ای چیده شده و پلاستیک ها برش خورده و در دمای ۲۰ درجه دستگاه اتیلن ژنراتور روشن می گردد.

مزایا: حجم سالن را می توان بیشتر در نظر گرفت و بار بیشتری در سالن جای دادمعایب: هزینه کارگری بالاتر به دلیل چیدمان دستی،عدم رنگ آوری یکنواخت، خیس شدن بارها به دلیل کندانس رطوبت، عدم توانایی در رنگ آوری واریته های مختلف، آسیب ۳۰ درصدی به بار از لحاظ قارچی طی نگهداری و فروش.

۲-روش هوای اجباری:مزایا:هزینه کارگری پایین، توانایی رنگ آوری انواع واریته ها، عدم آسیب قارچی به انبه، عدم کندانس رطوبت روی میوهمعایب:هزینه راه اندازی ۳۰ درصد بالاتر از روش سنتی می باشد.

 

راهنمای ارزیابی رنگ پوست انبه در حین رسیدن

راهنمای رنگ پوست انبه

راهنمای رنگ پوست انبه

 

 

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *