پوسیدگی ته سیگاری موز:

بیماری از گل آذین به نوک میوه‌های نارس گسترش می‌یابد. نوک میو‌های نارس دچار بافت مردگی شده وخشک می‌شود. بخش انتهایی میوه چین خوردگی پیدا کرده، میسلیوم قارچ به رنگ خاکستری روی آن را می‌پوشاند و از لحاظ شباهت مانند خاکستر سیگار می­باشد. پیشروی پوسیدگی انتهای میوه درمیوه‌های نارس به ندرت از ۲ سانتی مترتجاوز می‌نماید. عامل این بیماری قادربه ایجاد آلودگی روی میوه‌های بعد از برداشت و حتی محل قطع پایه‌های موز در طوقه می‌باشد. روی برگهای موز لکه‌های درشت بافت مرده ایجاد می‌شود و بخش وسیعی از برگ ممکن است خشک می‌گردد. برای مقابله با بیماری باید برگهای آلوده و گلهای مرده به عنوان منبع آلودگی قبل از تولید میوه حذف شود. مکان بسته بندی باید تمیز باشد تا احتمال آلودگی به این بیماری را دربعد از برداشت کاهش دهد. حذف میوه‌های آلوده در خوشه ضروری می‌باشد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *