دستگاه مادون قرمز(IR)

ابزار عالی برای مکان یابی و تشخیص سریع مشکلات تفاوت دمایی در سالنهای سردخانه و تجهیزات سرمایشی و الکتریکی