آنتراکنوز میوه:

این بیـماری زمانی اتفاق می­افتد که میـوه‌ها هـنوز سبز هستند اما علائم بیماری زمانی ظهور می­یابد که رنگ میوه‌ها تـغییر کرده و میـوه‌ها شـروع به رسـیدن می‌کنند. این بیماری را در تمام مراحل رسیدن گوجه قابل مشاهده است. جراحات میوه دایره شکل و اندکی فرورفته می‌باشند مانند اینکه شخصی با انگشت میوه رسیده را فشار داده باشد. زمانیکه جراحات توسعه می‌یابند، در زیر جراحات قسمت سیاه رنگ قارچ دیده می­شود. آبیاری غرقابی و شرایط مرطوب ممکن است جراحات با توده انبوه قارچی صورتی رنگ پوشیده شوند که این ارگانیسم ثانویه می ­تواند میزان خرابی میوه را افزایش دهد.

TOM011.JPG

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *