• بحث نگهداری مواد غذایی بخصوص محصولات زراعی و باغی روز به روز گسترده‌تر و با اهمیت‌تر می شود و دانش فردی افراد فعال در این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر می شود.
  • شناسایی و کنترل بیماری های فیزیولوژیکی و قارچی
    شناسایی بیماری ها فیزیولوژیکی و قارچی در میوه و سبزی هنگام ورود بار به سردخانه امری بسیار دشوار است و در اکثر موارد قابل تشخیص نمی باشد.

منابع جديد انرژي و ابداع روشهاي نوين

استفاده از منابع جديد انرژي و ابداع روشهاي نوين در راستاي كاهش مصرف انرژي همواره مورد توجه محققين بوده است. يكي از راه حلهايي كه اهميت آن كمتر از يافتن منابع انرژي جديد نمي باشد، گسترش تجهيزات و مواد ذخيره كننده انرژي است. برخي ازاين مواد علاوه بر ذخيره انرژي نقش عايق حرارتي را نيز دارند. از مشكلات پيش روي تكنولوژي در اين زمينه، ذخيره انرژي به فرم مناسب است به نحوي كه در موقع لزوم بتوان آن را به فرم مورد نياز تبديل نمود. استفاده از سيستمهاي ذخيره انرژي نه تنها موجب افزايش عملكرد سيستم و اطمينان آن ميشود بلكه كاهش مصرف انرژي را نيز به همراه دارد. يكي از روشهاي نوين و كارآمد در زمينه ذخيره انرژي حرارتي استفاده از مواد تغيير فاز دهنده ميباشد.

  1. معرفی تجهیزات

    معرفی تجهیزات نگهداری میوه در سردخانه

  2. افزایش راندمان و کاهش مصرف

    مشاوره برای افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی و در نهایت کاهش هزینه های سردخانه

آخرین مقالات