آرشیو برچسب ها : زنگار،سیب،گلدن،رد،آسیب سیب،آسیب فیزیولوژیک،استرس سرما

در پاره ای از مواقع سيب در اثر برخی از شرايط نامساعد محيطی مانند رطوبت زیاد، گردش هوای ناکافی و عدم پخش نور به همه جای درخت، لکه هاي کرکی به رنگ قهوه اي روي پوست ميوه ايجاد می گردد كه به آن زنگار گفته می شود. زنگار روي ظاهر ميوه تاثير منفی گذاشته و […]