آرشیو برچسب ها : انار

طی مراحل نگهداری انار در سردخانه و انبار،به طرز آزار دهنده ای فساد و آلودگی میکروبی و قارچی در انار بالا می رود.شکایت عمده باغداران و سردخانه داران از قهوه ای شدن پوست و داخل انار و همچنین کپک خاکستری و سبز است.در گذشته پاشش عصاره میخک به باغداران توصیه می گردید که درصد بسیار […]